Zadávací řízení se soutěžním dialogem pro revitalizaci parku Vrchlického sady,
novostavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a
rekonstrukci Nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha
Nový Hlavák

O projektu

Preambule

line

Hlavní město Praha společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Správou železnic vyhlašují zadávací řízení se soutěžním dialogem na revitalizaci Vrchlického sadů včetně zapojení tramvajové trati do území a rekonstrukci Nové odbavovací haly Praha hlavního nádraží (NOH).

Vrchlického sady a Nová odbavovací hala Hlavního nádraží tvoří z geografického a významového hlediska jasnou součást centra hlavního města. Avšak s ohledem na aktuální potřeby fungování městského organismu v lokalitě a v širším okolí plní dnes řešené území svojí městotvornou úlohu velmi problematicky.

Cílem zadávacího řízení se soutěžním dialogem je proto nalezení architektonicko-urbanistického, krajinářského a dopravního řešení, které bude orientováno zejména na funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území. Současně cílem soutěžního dialogu je nalezení takového komplexního řešení, které změní tuto část města v místo navštěvované nejenom projíždějícími a přestupujícími cestujícími, ale především obyvateli přilehlých městských čtvrtí, které jsou dnes železniční a silniční infrastrukturou nepřirozeně rozdělené. Předpokládá se, že kvalitní řešení lokality přinese místu přirozenou atraktivitu a bezpečnost. Současně navrhované řešení přinese, i s ohledem na budoucí správu území, dlouhodobou environmentální udržitelnost v rámci města.

Zadavatelé od soutěžících očekávají návrh koncepčního řešení, které bude vycházet z potřeb v území a z analýzy problémů současného stavu. Výsledkem soutěžního dialogu bude výběr multiprofesního týmu, který představí odpovídající návrh úprav území. Předpokladem pro účast v soutěžním dialogu budou zkušenosti s kvalitním řešením aktivního funkčního veřejného prostoru, veřejných budov (zejména pak s dopravní funkcí) a parkových úprav v centrálních částech města. Vítězný tým bude následně pokračovat ve smluvní spolupráci se zadavateli během navazujících fází dle uzavřených smluv, až do výkonu autorského dozoru.

Komentář poroty k vítěznému návrhu

line
Přehrát video

Záznam diskuze

line

Revitalizace parku, rekonstrukce odbavovací haly hlavního nádraží a nová tramvajová trať - vstupní bránu do Prahy čeká proměna. Hlavní nádraží a Vrchlického sady dnes nejsou reprezentativním a příjemným místem k pobývání. Hlavní město Praha ve spolupráci se Správou železnic však chce tento stav změnit. Jak vypadá soutěžní návrh na podobu nového „Hlaváku“? Jak chtějí vítězové soutěžního dialogu docílit vytvoření příjemnějšího místa? Záznam představení vítězného návrhu veřejnosti za účasti autorského týmu a organizátorů procesu.

Úvodní slova zadavatelů

line
Petr-Hlavacek

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

I. náměstek primátora hl. m. Prahy
Je to již velmi dlouho, co se zabýváme tím, jak oživit předprostor hlavního nádraží v Praze a ještě déle, co se město snaží vybudovat další tramvajovou propojku Vinohrad a Nového města. Spolupráce se Správou železnic však dodala našemu snažení novou dynamiku. Přestože projekt rekonstrukce a dostavby nádražní haly a revitalizace parku jsou dvě zcela odlišné architektonické úkoly, jsem rád, že na nich budou soutěžní týmy pracovat dohromady a vznikne tak jedno dílo.

Vrchlického sady byly v 19. století navrženy jako vstupní brána do města. 20. století však svými necitlivými zásahy z místa udělalo periferii. I přesto, že v místě vznikla ikonická architektura nové odbavovací haly. Věřím, že v souvislosti s rozvojem nových rychlých železničních spojení se místu opět vrátí výsostné místo brány do města, a proto bychom k soutěži měli přistoupit s plnou vážností a navrátit místu jeho důstojnost.

V souvislosti s minulostí si dovolím připomenout i jedinečný rukopis, který tomuto přestupnímu uzlu vtiskla nedávno zesnulá Alena Šrámková. Těším se na debatu nad hodnotami, které nám zanechala, a nad tím, jak na její práci navázat.Za Prahu mohu říct, že jsme velice rádi za spolupráci se spolehlivým partnerem, jakým je Správa železnic, a těšíme se na skvělý výsledek.
Petr-Hofhanzl

Ing. Petr Hofhanzl

Správa železnic, státní organizace; ředitel Stavební správy západ
Stojíme v NOH,
Mezi železnicí a velkoměstem, s dotekem přírody,
Mezi spěchajícími a čekajícími,
Mezi mnoha druhy dopravy.
Stojíme mezi historií a budoucností.

V sousedství secesní Fantovy budovy, kterou nyní s péčí a láskou rekonstruujeme, s respektem k originálnímu návrhu NOH a pohledem vpřed, iniciujeme tak spolu s Prahou a IPR soutěžní dialog, který slůvko „mezi“ nahradí kvalitním projektem. Projektem desetiletí. Pro 100 tisíc cestujících denně, pro Prahu, pro Čechy.
Jan-Surovsky

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.; technický ředitel - povrch
V roce 1972 přestaly jezdit tramvaje před Fantovou budovou Hlavního nádraží. Nové tramvajové propojení přes Vrchlického sady převezme úlohu dlouhodobě chybějícího dopravního spojení se zastávkou tramvají snadno dostupnou z Hlavního nádraží. Bude tak napraven vážný nedostatek, kdy nejvýznamnější nádraží v naší zemi je napojeno pouze na jednu trasu metra a pro cesty jinými směry musí cestující i v kratších relacích opakovaně přestupovat nebo absolvovat delší pěší docházku na tramvaj.

Jsme přesvědčeni, že zvolený proces soutěžního dialogu je správný i vzhledem ke složitosti území a vazbám jednotlivých záměrů a přinese odpovídající řešení. Současně vnímáme i velkou podporu tomuto záměru ze strany Hlavní města Prahy, ale i ze strany městských částí Praha 1 a Praha 2.

Řešené území

line

Fotogalerie

line