Aktuality

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST: Soutěžní dialog a následné kroky

line

Druhá ze série přednášek k novému návrhu revitalizace parku Vrchlického sady, novostavby tramvajové trati Muzeum–Bolzanova
a rekonstrukce Nové odbavovací haly hlavního nádraží Praha.

Čtvrtek 23. května 2024
16.30–18.00 hodin

Fantova budova – Fantův sál Vchod do Fantovy budovy je přes recepci v severním podchodu k vlakovým nástupištím

Přednášející:
Ing. arch. Jakub Hendrych, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
Ing. Daniel Dlubal, Správa železnic
Ing. Filip Jiřík, Dopravní podnik hl. m. Prahy

Veřejnost se s projektem Nového Hlaváku může seznámit v informačním stánku přímo na hlavním nádraží

line

V souvislosti s participací vítězného návrhu soutěžního dialogu k úpravám území hlavního nádraží v Praze je od 10. ledna v odbavovací hale hlavního nádraží otevřen informační stánek. Přímo na místě bude možné získat až do 21. ledna 2024 veškeré informace k návrhu a současně od 12. 1. budou mít návštěvníci možnost využít unikátní 3D procházky Novým Hlavákem i parkem se speciálními VR brýlemi. Ve stejném termínu bude možné na stánku vyplnit anketu, která je k dispozici i online na stránkách projektu.

Zajímá Vás Nový Hlavák? Prohlédněte si záznamy veřejných prezentací a diskusí.

line

Jak vypadá finální návrh na podobu nového „Hlaváku“? Jak chtějí finalisté soutěžního dialogu docílit vytvoření příjemnějšího a bezpečnějšího místa? Jaký byl proces soutěžního dialogu? Jak probíhalo vyhlášení soutěžního dialogu?  Podívejte sa na záznamy prezentací a diskusí k projektu.

Newsletter

line

Reakce na aktuální zápis Nové odbavovací haly (NOH) hlavního nádraží v Praze jako kulturní památky do katalogu NPÚ

line

Magistrát hlavního města Prahy, společně se Správou železnic a Dopravním podnikem hl. m. Prahy jako zadavatelé Soutěžního dialogu Nový Hlavák považují za nutné vyjádřit se k současné situaci.  

K zápisu haly hlavního nádraží do katalogu kulturních památek NPÚ došlo nečekaně doslova přes noc a je pro nás překvapením. Zápis je ovšem založen na neplatném odůvodnění a nemá ani právní základ. Ukvapené a nepodložené jednání NPÚ je nejen nestandardní, ale navíc budí dojem účelovosti. Naším cílem je v tuto chvíli získat jasné a finální stanovisko úřadů, se kterým může vítězný tým dál pracovat při zpracování architektonické studie. Jsme proto připraveni s NPÚ o celé situaci dále jednat. 

Už při tvorbě zadávací dokumentace k soutěžnímu dialogu jsme konzultovali situaci s NPÚ a Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Zástupci NPÚ nám na jednání ještě před vyhlášením Soutěžního dialogu potvrdili fakt, že NOH není zapsanou památkou. Navíc měl ústav k dispozici koncept soutěžního zadání, který památkáři nijak nerozporovali a na základě diskuse bylo doplněno, že se od účastníků soutěžního dialogu očekává dodržení citlivého přístupu k rekonstrukcím budov na území Pražské památkové rezervace. Tím spíš je dnešní vývoj zarážející.

Teprve v samé závěrečné fázi soutěžního dialogu nám Ministerstvo kultury sdělilo, že považuje NOH za kulturní památku s odkazem na názor Drážního úřadu. Ten nejprve NOH označil za přístavbu Fantovy budovy a následně po doplnění podkladů svůj názor opravil. Z tohoto opraveného stanoviska (přikládáme k tomuto vyjádření) nyní vyplývá, že NOH přístavbou Fantovy budovy není, neboť NOH nesplňuje podmínku nedílné a funkčně propojené součásti Fantovy budovy. Původní sdělení Ministerstva kultury tak ztratilo jakékoliv odůvodnění. 

Naopak Nová odbavovací hala tvoří spolu s magistrálou, metrem a bočními rampami konstrukční a funkční celek, a tím pádem by v případě existence památkové ochrany NOH byly součástí kulturní památky i části magistrály či parkoviště na střeše NOH. Po celou dobu dosavadní existence NOH k ní nebylo přistupováno orgány památkové péče jako ke kulturní památce. Během soutěžního dialogu proběhly opakované diskuse o památkové ochraně s jednoznačným výsledkem, že neexistuje žádný platný dokument prokazující památkovou ochranu NOH. Tento fakt ostatně potvrzuje i překotné doplnění NOH do katalogu NPÚ tři dny po zveřejnění výsledků soutěžního dialogu. Celý Soutěžní dialog byl proto dokončen při vědomí, že neexistuje žádný právní ani jiný základ pro považování haly za kulturní památku. 

Samotná hala až do 30. 11. 2023 nebyla jako kulturní památka ani evidovaná v katalogu NPÚ. Objekt Nové odbavovací haly byl dokonce v minulosti na prohlášení za kulturní památku NPÚ navržen (v roce 2004), nicméně ze strany Ministerstva kultury byl podnět zamítnut a nebylo zahájeno řízení o prohlášení za kulturní památku. V aktuálním zápise je však dovětek o tomto typu právní ochrany již od roku 1958. Hala byla však postavena až v letech 1973–1979. Zmatečné a nekoncepční jednání orgánů památkové péče nic nemění na skutečnosti, že jsme jako zadavatelé upozornili účastníky jak na architektonickou hodnotu haly, tak na památkově chráněné celé území již během soutěžního dialogu. Ti ji také promítli do svých návrhů.

Více informací o Soutěžním dialogu, participaci a návrzích naleznete na webu www.novyhlavak.com 

Výstava

line

V současné době v odbavovací hale hlavního nádraží probíhá výstava, která detailně přibližuje Soutěžní dialog Nový Hlavák a její součástí je shrnutí výsledků participace s veřejností. Po vyhlášení výsledků 27. 11. bude v odbavovací hale vystavěn vítězný návrh.

Zároveň začíná participace vítězného návrhu. Aktéři i veřejnost budou mít možnost se seznámit s vítězným návrhem a vyjádřit se k němu. Pro místní obyvatele, pracující a studující v lokalitě a jeho okolí je připraveno setkání nad návrhem s diskuzí (13. 12.), pro všechny aktéry i veřejnost bude v lednu otevřen přímo v Nové odbavovací hale informační stánek, kde bude možné se dozvědět vše o návrhu a zároveň vyplnit anketu. Anketu bude možné vyplnit na stánku i online. Odkaz bude zprovozněn od 10. ledna 2024 na tomto webu.

Vyhlášení výsledků soutěžního dialogu a představení vítězného návrhu proběhne 27. listopadu

line

Soutěžní dialog Nový Hlavák se dostává do svého závěru. V druhém říjnovém týdnu zasedala hodnotící komise, která po prezentaci jednotlivých návrhů finalisty soutěžního dialogu vybrala vítězný návrh na úpravy odbavovací haly hlavního nádraží Praha, revitalizaci Vrchlického sadů a plánovanou stavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova.

Železnici v budoucnu využije více cestujících, proto je potřeba modernizace

line

Zástupci Správy železnic a hlavního města Prahy 23. srpna diskutovali v rámci kulatého stolu o budoucnosti železnice v ČR a také v Praze. Klíčovými tématy byly vysokorychlostní tratě nebo železniční uzel Praha, které mají přinést nový impuls železniční dopravě, kterou v budoucnu bude využívat mnohonásobně více lidí.

Jak Hlavní nádraží vnímá veřejnost

line

Abychom podrobně zjistili, co Hlavní nádraží znamená pro veřejnost, od května až do srpna 2022 jsme se s vámi setkali v rámci participačních aktivit a ptali se, jaký je váš vztah k území nádraží a jaký by Nový Hlavák měl být. Nyní vám přinášíme výsledky participace. Celkem se participačního procesu zúčastnilo přibližně 800 lidí, kteří formulovali hlavní nedostatky současného stavu území a zároveň představy o tom, jak by území mělo v budoucnu vypadat a čemu by mělo sloužit.

Finalisté soutěžního dialogu Nový Hlavák představili své návrhy s využitím unikátní 3D simulace ve virtuální realitě

line

V předposlední fázi soutěžního dialogu Nový Hlavák představili zástupci tří vybraných mezinárodních architektonických studií své pojetí revitalizace parku Vrchlického sady, novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a úprav nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha. Členové hodnotící komise se seznámili s projekty zcela jedinečným způsobem ve virtuální realitě haly společnosti Virtuplex. Nyní nastává závěrečná fáze dopracování návrhů na základě komentářů hodnotící komise a přizvaných odborníků.

Hodnotící komise vybrala tři finalisty soutěžního dialogu Nový Hlavák

line

Projekt renovace nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha, revitalizace Vrchlického sadů před budovou a plánovaná stavba tramvajové trati Muzeum – Bolzanova pokročil do další fáze. Hodnotící komise v první polovině prosince vybrala při dvoudenním zasedání tři architektonické mezinárodní týmy, které postupují do dalšího kola soutěžního dialogu.

Postupující architektonické týmy se sjely do Prahy

line

Pět vybraných architektonických týmů, které postoupily do dalšího kola soutěžního dialogu, přijalo pozvání zadavatelů na prohlídku řešeného území. Soutěžící ateliéry se během dvou dnů detailně seznámily s rozšířeným zadáním, podklady a průzkumy. Dvoudenní pražský pobyt vyvrcholil večer 7. října v CAMPu prezentací jednotlivých ateliérů a portfolií i pro veřejnost. Zcela nabitý velký sál a aktivní účast posluchačů v následné diskuzi opět potvrdila, že je revitalizace Hlavního nádraží a jeho okolí ostře sledovaným tématem.

Nový Hlavák – Odborná komise poslala do dalšího kola soutěžního dialogu pět architektonických týmů

line

Dne 13. a 14. září proběhlo v rámci zadávacího řízení se soutěžním dialogem „Nový Hlavák“ na revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukci nové odbavovací haly Hlavního nádraží zasedání odborné komise nad metodikami přístupu přihlášených architektonických týmů. Z 26 přihlášených vybrala komise pět architektonických týmů, které postupují do další fáze soutěžního dialogu.

Zasedání hodnotící komise

line

V úterý 13. a ve středu 14. září proběhne v rámci soutěžního dialogu zasedání hodnotící komise. Porotci budou hodnotit jednotlivé metodiky přístupu přihlášených týmů, které prošly kvalifikační fází. Po ukončení zasedání bude vybráno 5 architektonických týmů, které budou v soutěžním dialogu nadále pokračovat. O výsledcích vás budeme informovat a postupně představíme i týmy, které se do užšího výběru probojovaly.

Soutěžní dialog Nový Hlavák zná počet účastníků

line

Praha, 20. července 2022 – Do zadávacího řízení se soutěžním dialogem pro revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukci Nové odbavovací haly Hlavního nádraží se přihlásilo 26 architektonických týmů z Česka i zahraničí.