loader image

Aktuality

Nový Hlavák – Odborná komise poslala do dalšího kola soutěžního dialogu pět architektonických týmů

Praha, 23. září 2022

Dne 13. a 14. září proběhlo v rámci zadávacího řízení se soutěžním dialogem „Nový Hlavák“ na revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukci nové odbavovací haly Hlavního nádraží zasedání odborné komise nad metodikami přístupu přihlášených architektonických týmů. Z 26 přihlášených vybrala komise pět architektonických týmů, které postupují do další fáze soutěžního dialogu.

O účast v soutěžním dialogu projevilo v červnu 2022 zájem 26 architektonických ateliérů z Česka i zahraničí, 24 z nich následně podalo i své metodiky přístupu a portfolia, které hodnoticí komise v průběhu září posuzovala. Během dvoudenního zasedání pak na jejich základě vybrala pět architektonických týmů, které postupují do dalšího kola zadávacího řízení. Vybrané týmy se osobně představí i veřejnosti, a to na setkání 7. října od 19.00 hod. v prostorách pražského CAMPu za účasti představitelů zadavatelů a odborné poroty.

Postupující architektonické týmy:

West 8 Urban Design and Landscape Architecture B.V.

Krajinářský ateliér West 8 byl založen v roce 1987 v Rotterdamu nizozemským krajinným architektem Adriaanem Geuzem. V současnosti je tvořen mezinárodním týmem více jak 70 architektů s třemi pobočkami v Rotterdamu, Bruselu a americké Filadelfii. Spolu s dalšími ateliéry navrhli podél řeky Manzanares v hlavním městě Španělska nový lineární park Madrid Rio, který vznikl zakrytím několika frekventovaných komunikací. Stojí za proměnou londýnského parku Jubilee Gardens poblíž stanice Waterloo. Podíleli se rovněž na návrhu centrálního nádraží v Rotterdamu a na vítězném soutěžním návrhu nového hlavního nádraží v Brně.

Henning Larsen Architects A/S

Dánské studio založil v roce 1959 Henning Larsen. Dnes má více než 750 zaměstnanců. Za koncertní halu Harpa v islandském Reykjavíku získalo cenu Mies van der Rohe Award v roce 2013, o dva roky později navrhlo novou radnici pro švédské městečko Kiruna, které se z důvodu těžby celé přesune o tři kilometry na východ. Podílelo se na transformaci parku Remiseparken v Kodani, který v loňském roce získal Danish Landscape Prize. V Praze se na přelomu loňského a letošního roku účastnilo architektonické soutěže na Vltavskou filharmonii.

Chybik + Kristof + Civitas

(Konsorcium českého architektonického ateliéru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers a amerického landscape studia Civitas)

Architektonickou kancelář Chybik+Kristof Architects & Urban Designers založili architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof v roce 2010. O tři roky později zvítězili v soutěži na pavilon České republiky na světové výstavě EXPO v Miláně. Aktuálně připravují projekty multifunkční hokejové arény v Jihlavě, mrakodrapu v Ostravě, nebo revitalizace Mendlova náměstí v Brně.

Prezidentem společnosti Civitas z amerického Denveru je světově uznávaný krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson, který se dlouhodobě zabývá udržitelným rozvojem měst. Se svým týmem má za sebou kolem pěti set projektů v Severní Americe, Evropě, Asii, ale i na Blízkém východě. V Brně spolupracoval na urbanistické studii nové čtvrti známé jako Jižní centrum.

re:architekti+baukuh+YellowOffice

(Konsorcium českého architektonického ateliéru re:architekti, italského architektonického studia baukuh studio associato a italského architektonického studia Yellow Office di Francesca Benedetto)

Partnery českého architektonického ateliéru re:architekti, který vznikl v roce 2011, jsou Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach a Jiří Žid. Těžištěm jejich práce jsou především veřejné stavby. V současnosti zpracovávají projekt nové školy pro Uhříněves nebo revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. V Praze na Černém Mostě zpracovali koncepční studii revitalizace celého přestupního uzlu na konečné stanici metra.

Italský architektonický atelier baukuh studio associato byl v roce 2017 nominován na cenu Mies van der Rohe Award za stavbu „House of Memory“ v Miláně. Rovněž italský ateliér Yellow Office di Francesca Benedetto se zaměřuje na krajinářskou architekturu a urbanismus. Oba ateliéry se v letošním roce podílely na vítězném soutěžním návrhu nové knihovny v Miláně.

Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague, s.r.o  

(Konsorcium španělského architektonického studia Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. a české pobočky OCA architects španělského architektonického ateliéru OCA Arquitectos Barcelona)

Miralles Tagliabue EMBT je architektonické studio založené Enricem Mirallesem a Benedettou Tagliabue roku 1994 v Barceloně. V současnosti působí po celém světě a má další pobočky v Paříži a Šanghaji. Stojí za návrhem tržnice Santa Caterina v Barceloně, veřejných prostranství Hafencity v německém Hamburku a stanic metra v Paříži a Neapoli.

OCA architects Prague je českou pobočkou španělského architektonického ateliéru OCA Arquitectos Barcelona. Je tvořen skupinou mladých architektů, urbanistů a designérů, kteří se v současnosti účastní velkého množství soutěží po celé Evropě. V Praze stojí za návrhem dostavby Kongresového paláce, jehož realizace se připravuje.

Jak zasedání hodnotí zadavatelé a odborná komise:

Předseda odborné komise Ing. arch. Jaroslav Wertig k zaslaným metodickým přístupům a jejich hodnocení dodal: „Není zcela obvyklé posuzovat v jedné soutěži tak multidisciplinární zadání a hledat týmy, které vytvoří funkční městský prostor, předefinují významný, ale problematický park, zapojí nové řešení a celé to zaklenou urbanistickým přístupem ctícím kontext, kontinuitu a komunitu. Zároveň není obvyklé, aby vedle sebe v jedné soutěži stály týmy mezinárodních star architektů a lokálních mladých studií. A už vůbec není obvyklé, aby se porota složená z tak pestrého spektra odbornosti sladila. Proto si velice vážím toho, že se porotě podařilo najít shodu a vybrat pět různých, ale vždy kvalitních přístupů.“

Za Správu železnic se k průběhu zasedání vyjádřil Ing. Jakub Bazgier, náměstek ředitele Stavební správy západ: „Jsme velice potěšeni zájmem, který projekt Nový Hlavák mezi odbornou veřejností vyvolal. Metoda soutěžního dialogu, kterou jsme ve Správě železnic využili zatím jen výjimečně, je podle nás vhodným nástrojem, jak nalézt a získat kvalitního partnera pro území tak náročné na koordinaci.“

Ing. Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m Prahy, dodal: „Bylo skvělé vidět přístup mnoha týmů k zadání, které má za cíl proměnit vstupní bránu do města a navázat na připravované proměny Václavského náměstí, Florence, Masaryčky a Těšnova. Praha potřebuje Nový Hlavák jako sůl.“

Ing. Jan Šurovský, Ph. D., člen představenstva a technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy – Povrch uzavřel: „Soutěžní dialog je pro nás zárukou kvalitního návrhu plánované tramvajové trati tak, aby byla vhodně začleněna do Vrchlického sadů a současně plnila požadovanou dopravní funkci. Předložené metodiky přístupu nám ukázaly, že soutěžní týmy berou zadanou úlohu jako výzvu a budou se snažit naplnit očekávání všech zadavatelů.“

Dalším milníkem soutěžního dialogu bude vyhodnocení architektonických konceptů, které proběhne v prosinci 2022. Odborná porota z dodaných konceptů zúží výběr na další tři týmy, které budou v soutěžním dialogu pokračovat a v průběhu první poloviny roku 2023 postupně rozvíjet své finální návrhy.

Podrobné informace o soutěžním dialogu a jeho harmonogramu naleznete na stránkách www.novyhlavak.cz, jednotlivé týmy vám budeme na stránkách postupně představovat.

Zasedání hodnotící komise

V úterý 13. a ve středu 14. září proběhne v rámci soutěžního dialogu zasedání hodnotící komise. Porotci budou hodnotit jednotlivé metodiky přístupu přihlášených týmů, které prošly kvalifikační fází. Po ukončení zasedání bude vybráno 5 architektonických týmů, které budou v soutěžním dialogu nadále pokračovat. O výsledcích vás budeme informovat a postupně představíme i týmy, které se do užšího výběru probojovaly.

Soutěžní dialog Nový Hlavák zná počet účastníků

line

Praha, 20. července 2022 – Do zadávacího řízení se soutěžním dialogem pro revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukci Nové odbavovací haly Hlavního nádraží se přihlásilo 26 architektonických týmů z Česka i zahraničí.

V pátek 15. června 2022 uplynula lhůta, v níž se zájemci mohli přihlásit o účast v soutěžním dialogu Nový Hlavák. Této příležitosti využilo celkem 26 architektonických studií z Česka i zahraničí. Výhradně česká účast je reprezentována 9 soutěžními týmy, zbytek soutěžních týmů představují týmy zahraniční nebo týmy smíšené v podobě Česko – zahraničních konsorcií.

„Téma, které je předmětem soutěžního dialogu “Nový Hlavák”, je neuvěřitelně komplexní a vyžaduje účast a zkušenosti multidisciplinárního týmu. Očekávali jsme, že o soutěžní dialog bude zájem nejen ze strany tuzemských účastníků, ale i ze zahraničí. Celkový počet 26 přihlášených, a to celkem z 13 zemí světa, ale předčil naše očekávání“, objasňuje garant části zadání k soutěžnímu dialogu doc. Ing. arch. Jakub Cigler.

Soutěžní dialog bude postupně přecházet do své další fáze. Přihlášené týmy, které prokážou svoji kvalifikaci pro účast v soutěžním dialogu, budou vyzvány ke zpracování metodiky přístupu k jednotlivým tématům, které bude nutné v území řešit. Na základě této metodiky pak hodnotící komise v září 2022 vybere 5 architektonických týmů, které v dialogu budou dále pokračovat.

„Jako náhradník hodnotící komise se budu zářijového jednání také účastnit, a už nyní jsem na konečný výběr velice zvědavý. Myslím, že hodnotící komisi čekají velmi zodpovědná, ale zároveň složitá rozhodnutí. Mezi přihlášenými účastníky je celá plejáda skvělých týmů architektů, já osobně mám radost zejména ze zajímavého českého zastoupení. O to těžší bude vybrat jen 5 týmů“, uzavírá Jakub Cigler.

Další aktuální informace naleznete na webové stránce novyhlavak.cz.

Informace k participaci

line

Pod názvem “Nový Hlavák” bude v červnu 2022 vypsán soutěžní dialog pro revitalizaci území kolem Hlavního nádraží, která se bude týkat Vrchlického sadů, odbavovací haly nádraží a výstavby nové tramvajové trati územím. Soutěžní dialog a následné uskutečnění projektu je společnou aktivitou Magistrátu hlavního města Prahy, Správy železnic, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Zapojit se ale můžete i vy - ať už v okolí Hlavního nádraží bydlíte, pracujete nebo zde máte spolek. Během vycházky (14. 6. od 16:00 a 18:00) nebo pracovního setkání (16. 6. od 18:00) nám můžete sdělit své podněty a požadavky – co vám v oblasti Hlavního nádraží v současné době chybí a co byste v rámci přestavby uvítali. Na stránkách www.novyhlavak.cz naleznete od 2. června přehledné informace o projektu revitalizace a jednotlivých aktivitách, kterých se s námi můžete zúčastnit. Kromě osobního setkání budete moci svůj názor vyjádřit také prostřednictvím ankety, kterou na webových stránkách najdete od 23. června.

Jak se zapojit do proměny Hlaváku?

line

14. června 2022 od 16:00 a od 18:00 Komentované vycházky územím (vyberte si jeden termín) Sraz u výtahu do metra C - Muzeum, naproti Washingtonova č.p. 11
16. června 2022 od 18:00 Pracovní setkání v sále č. 103 historické budovy Národního muzea (Václavské náměstí)
od 24. června do 24. července 2022 Anketa na webu www.novyhlavak.cz

Od 24. 6. do 24. 7. 2022 můžete vyplnit dotazník a vyjádřit se jak k Vrchlického sadům, tak k nové odbavovací hale Hlavního nádraží.

Setkání s veřejností

line

V úterý 14. června a ve čtvrtek 16. června proběhly dvě participační setkání, kterých se mohl zúčastnit kdokoli, koho se plánovaná revitalizace týká. Názory a poznatky občanů, kteří v dané lokalitě žijí nebo mají své podnikání, jsou pro tvorbu soutěžního zadání velice důležité – nová úprava má kromě jiného výrazně zlepšit a zpříjemnit každodenní život v této namáhané a specifické oblasti. Proto nás zajímá každý detail, který by na životní podmínky nejen rezidentů mohl mít pozitivní dopad. V úterý 14. června jsme tak s účastníky komentované vycházky prošli celé území, kterého se revitalizace týká. Odborníci z řad zadavatelských organizací představili plánované aktivity a odpovídali na dotazy zúčastněných. Zároveň si pečlivě poznamenávali jednotlivé komentáře a nápady. Ve čtvrtek 16. června jsme se na pracovním workshopu setkali znovu, tentokráte v Historické budově Národního muzea. Nad mapou jsme s účastníky živě diskutovali jednotlivé kroky a témata revitalizace a opět sbírali veškeré podněty. Těší nás, že veřejnost revitalizační záměr jednoznačně vítá a neváhá se do celého procesu zapojit. Děkujeme! O dalších aktivitách, kdy se budete moci zapojit, vás budeme průběžně informovat.