Soutěžní dialog

Zadávací dokumentace

line

Harmonogram projektu

line

2013–2021 | změna ÚP k vedení nové tramvajové trati Muzeum – Bolzanova
2019–2022 | příprava (zadání + průzkumy)
2020 | antropologický průzkum uživatelských potřeb a praktik v území
03.2022 | ustavující schůze hodnotící komise
05.2022 | schválení záměru + zadání v Radě hlavního města Prahy
05.2022 | schválení záměru + zadání v Zastupitelstvu hlavního města Prahy
05.2022 | vyhlášení Zadávacího řízení se soutěžním dialogem
03.06.2022 | zveřejnění na profilu zadavatele
06.2022 | participace s veřejností témat k řešení
07.2022 | žádost týmů o účast
08.2022 | zpracování metodiky přístupu / 26 týmů
09.2022 | hodnocení metodiky přístupu / výběr 5 týmů
10-12.2022 | zpracování konceptu návrhu
12.2022 | hodnocení konceptů / výběr 3 týmů
12.2022-03.2023 | zpracování Návrhu
03.2023 | představení Návrhu
05. –09.2023 | dopracování Návrhu
10.2023 | hodnocení nabídek + dopracovaných návrhů
27. 11. 2023 | vyhlášení výsledků Soutěžního dialogu
12.2023–06.2024 | participace vítězného návrhu s veřejností
2024 | podepsání smluv s vybraným zhotovitelem
2024 | dopracování architektonické studie
2025–27 | projekční práce a povolovací proces
2028 | předpokládaný začátek realizace

Hodnotící komise

line

Řádní členové / nezávislá část

Jaroslav-Wertig

Jaroslav Wertig

předseda komise
Absolvoval v roce 1997 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru profesora Ladislava Lábuse. Od roku 2010 vede vlastní ateliér na Architektonickém Institutu v Praze. Dlouholetý člen redakční rady časopisu ARCHITEKT (posléze ad Architektura), editor ročenky Česká architektura 2002–03. Od r. 1997 spolumajitel úspěšného architektonického studia A69 - architekti, jež bylo v roce 2007 zařazeno mezi TOP 101 nejlepších mladých světových architektů podle časopisu Wallpaper. Má za sebou nejen bohatou publikační činnost, ale je i vítězem prestižních architektonických soutěží.
Peter Gero

Peter Gero

Řádný člen / nezávislá část
Absolvoval stavební fakultu, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby; následně absolvoval obor výstavba města – urbanismus. V Hamburku pracoval třicet let pro magistrát, z toho dvanáct let působil jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Stál u vzniku městské části HafenCity s množstvím zajímavých staveb od světových architektů. V současnosti působí jako konzultant městských správ a pedagog v oblasti urbanismus a rozvoje města.
Stepanka-Smidova

Štěpánka Šmídová

Řádný člen / nezávislá část
Vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství – zahradnictví. Na brněnské Mendelově univerzitě obor Zahradní a krajinářská architektura. Absolvovala studijní pobyt na vídeňské Universität für Bodenkultur a v současnosti vede vlastní ateliér Šmídová Landscape Architects. Snaží se odborníkům i veřejnosti ukázat, že krajinářská architektura čím dál víc ovlivňuje náš každodenní život a že stojí za to, se zabývat tím, jak vypadá naše okolí. Pravidelně se účastní tematických konferencí a přednášek.
Jana Pyšková

Jana Pyšková

Řádný člen / nezávislá část
Vystudovala zahradnictví v Lednici na Moravě (dnešní Mendelova univerzita v Brně). Je členkou České komory architektů a autorizovanou krajinářskou architektkou. Ve svých krajinářských projektech se snaží uplatňovat principy udržitelnosti. Věnuje se i přednáškové činnosti nejen v rámci odborných konferencí a výstav, ale i pro širokou veřejnost. Její činnost byla mnohonásobně oceněna v rámci soutěže Zahrada roku.
Igor Marko

Igor Marko

Řádný člen / nezávislá část
Vystudoval architekturu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Následně získal zkušenosti v zahraničí, zejména v Londýně, kde spoluzaložil mezioborové projekční studio Marko&Placemakers. Jako jeho ředitel vedl řadu transformačních projektů v Evropě a Severní Americe, včetně parku Northala Fields v Londýně a Irwell River Park, komplexní strategie revitalizace nábřeží v Manchesteru. Jako architekt, urbanista a městský designér již 25 let radí a realizuje úspěšné projekty přesahující oblast architektury. Jeho experimentální přístup k urbanismu vyústil ve vítězné zakázky na vizionářské projekty, jako je například Londýn bez aut, který připravil půdu pro proměnu londýnského prostředí pro pěší a cyklisty.
Zdeněk Lukeš

Zdeněk Lukeš

Řádný člen / nezávislá část
Vystudoval fakultu architektury ČVUT. Po promoci nastoupil do Národního technického muzea, kde pracoval v archivu architektury. Po revoluci v roce 1990 nastoupil na Pražský hrad, kde se stal členem kulturní sekce, následně památkového odboru. Podílel se na projektu revitalizace Pražského hradu v éře prezidenta Václava Havla. V letech 1995–1997 působil jako odborný asistent na UMPRUM. V letech 2000–2005 vyučoval na Fakultě architektury Technické univerzity v Liberci, během let 2000 až 2003 zastával funkci děkana této fakulty. Je autorem a spoluautorem mnoha článků a knih, přednášek, kritických prací i učebních textů. V rámci své praxe pořádá i přednášky pro širokou veřejnost.

Řádní členové / závislá část


Petr Hlaváček

Řádný člen / závislá část
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1990 působí jako pedagog. V roce 1991 s architektkou Hanou Seho-Münzovou založil architektonickou kancelář RUA. V roce 1993 působil jako hostující profesor na University of Michigan College of Architecture. V roce 2010 se stal proděkanem pro rozvoj Fakulty architektury ČVUT a založil atelier Headhand Architekti. Mezi lety 2015–2016 působil jako ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. Od roku 2018 zastává funkci 1. náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Jan Šurovský

Řádný člen / závislá část
Inženýrské studium ukončil na Fakultě stavební ČVUT (1997), doktorské studium na Fakultě dopravní ČVUT (2003). Celou svou pracovní kariéru je spjat s dopravními podniky, kde působí již od roku 1994, kdy zde začínal jako řidič tramvaje (má oprávnění řídit všechny typy tramvají DPP). Od roku 2005 v manažerských pozicích: vedoucí vozovny Vokovice, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje, technický ředitel, vedoucí jednotky Historická vozidla, nyní technický ředitel – Povrch. Je členem představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., který bude investorem záměru nové tramvajové trati Muzeum–Bolzanova.
Jan Rak

Jan Rak

Řádný člen / závislá část
Je ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy, který je správcem parku Vrchlického sady a investorem záměru jeho revitalizace.
Michal Kliský

Michal Kliský

Řádný člen / závislá část
Je absolventem Fakulty dopravní ČVUT z roku 2014 v oboru Dopravní systémy a technika. Od roku 2014 následně působí na Ministerstvu dopravy České republiky, kde v letech 2014 – 2020 zastával pozici ministerského rady na Odboru strategie se specializací na železniční dopravu. Od roku 2020 zastává pozici ministerského rady v Oddělení infrastruktury železnic a plavby z Odboru infrastruktury a územního plánu. Mezi hlavní řešenou problematiku patří především modernizace výpravních budov na železniční síti v České republice spolu s komplexním posuzováním možností rozvoje železniční sítě.
Petr Hofhanzl

Petr Hofhanzl

Místopředseda komise
Narozen v roce 1975, vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Praze, poté absolvoval ČVUT, obor konstrukce a doprava se specializací na ocelové mosty. Po škole nastoupil na České dráhy, odbor investiční, v roce 2003 přešel na Správu železnic, kde pracoval jako specialista na mostní a tunelové stavby. V roce 2014 přešel na místo ředitele Odboru přípravy staveb, od roku 2018 působí na pozici ředitele Stavební správy západ.

Náhradníci / nezávislá část

Jiří Janďourek

Jiří Janďourek

Náhradník / nezávislá část
Architekt, urbanista, pedagog, hudebník. Vystudoval obor pozemní stavitelství na Fakultě stavební VUT v Brně a architekturu a urbanismus na Fakultě umění a architektury TUL v Liberci. Zde působí jako odborný asistent na katedře urbanismu a v současné době zpracovává svou doktorandskou práci na téma Architektura a hudba – „Prostorová interpretace soudobé vážné hudby“. V roce 2011 byl vedoucím mezinárodního projektu – „Liberec město s vizí – pro 21. století“ – strukturální plán pro město Liberec. Je častým porotcem architektonických a urbanistických soutěží. Společně s Janou Janďourkovou Medlíkovou založil architektonickou kancelář Atakarchitekti, kde spolupracovali na přípravě oceňovaných veřejných i privátních staveb. Mezi společné realizace patří např. Nový magistrát v Liberci, Rekonstrukce náměstí T.G.M. ve Frýdlantu v Čechách, Společenské centrum IGI ve Vratislavicích nad Nisou, Budova G TUL Liberec, či rekonstrukce historického domu U Páva v Liberci. Od roku 2019 je vedoucím Odboru kanceláře architektury města - KAM L na libereckém magistrátě. Ve volném čase se věnuje hudbě a cestování za architekturou. Je autorem hudby k divadelní hře Sialská trojčata.

Markéta Zdebská

Náhradník / nezávislá část
Vystudovala na VŠUP v Praze a absolvovala pracovní stáž v ateliéru Josefa Pleskota. Založila ateliér BY architects, jehož realizace jsou otištěny v českých i zahraničních publikacích. Kromě nominací na ČCA a dalších ocenění ve veřejných soutěžích je ateliér součástí autorského týmu vítězného návrhu Revitalizace Karlova náměstí v Praze. Markéta pravidelně porotcuje veřejné i studentské soutěže a v květnu 2022 byla zvolena do představenstva ČKA.
Milota Sidorová

Milota Sidorová

Náhradník / nezávislá část
Studovala krajinnou architekturu a územní plánování na univerzitách v Evropě, Asii a Americe. V roce 2013 získala Fulbrightovo stipendium a byla zakládající členkou mezinárodního urbanistického festivalu - reSITE. V současnosti působí jako ředitelka Kanceláře participativního plánování Městského institutu Bratislava.
Klára Brůhová

Klára Brůhová

Náhradník / nezávislá část
Vystudovala fakultu architektury ČVUT a dějiny umění na FFUK a UMPRUM. Věnuje se dějinám architektury a urbanismu 20. stol. – se zaměřením na problematiku poválečných staveb a otázky jejich památkové ochrany. V současné době působí na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze a na Ústavu teorie a dějin architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
Kamila Krejčiříková

Kamila Krejčiříková

Náhradník / nezávislá část
Je absolventkou brněnské Mendelovy univerzity obor Zahradní a krajinářská architektura a spoluzakladatelkou Ateliéru Krejčiříkovi, který se zaměřuje na krajinářskou architekturu. V rámci své praxe se zejména specializuje na obnovu historických objektů, kde vrací život známým i zapomenutým zahradám. Za svou práci získala několik prestižních ocenění, například Grand prix Europa Nostra a German design Award.
Jan Magasanik

Jan Magasanik

Náhradník / nezávislá část
Architekt z Ústí nad Labem, dlouhodobě žije v dánské Kodani a působí v atelieru BIG - Bjarke Ingels Group. Vystudoval architekturu na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Náhradníci / závislá část


Zdeněk Hřib

Náhradník / závislá část
Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově, nicméně jeho kroky po studiu zamířily do oboru lékařské informatiky, mj. ve Státním útvaru pro kontrolu léčiv. Podílel se mj. na zavedení systému eReceptů. Od roku 2017 je členem Pirátské strany, za kterou byl nominován jako kandidát na funkci primátora hl. m. Prahy, kterým se stal od listopadu 2018 a byl jím až do února 2023. Během funkčního období jím řízené koalice došlo k zahájení výstavby metra D, několika přemostění Vltavy a několika nových tramvajových tratí. Od února 2023 vykonává funkci 1. náměstka primátora hl. m. Prahy a radního pro oblast dopravy.
Filip-Jirik

Filip Jiřík

Náhradník / závislá část
Vystudoval fakultu dopravní ČVUT v Praze. V letech 2004 až 2016 pracoval jako projektant dopravních staveb a podílel se na mnoha záměrech plánovaných nových tramvajových tratí. Od roku 2016 působí v Dopravním podniku hl. m. Prahy jako projektový manažer odboru Investice – povrch se specializací na přípravu novostaveb na tramvajové síti.
Jakub Hendrych

Jakub Hendrych

Náhradník / závislá část
Vystudoval architekturu a urbanismus na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Dlouhodobě se věnuje tvorbě veřejného prostoru ve městě a působí jako architekt na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Jako hlavní architekt se podílel na úpravách okolí Historické budovy Národního muzea v Praze. Je garantem Soutěžního zadání k záměru hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy.
Antonín Krejčí

Antonín Krejčí

Náhradník / závislá část
Vystudoval práva v roce 1986 v Bratislavě a v roce 2018 Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Celou svou odbornou praxi působí ve státní správě. Je uznávaným odborníkem v oblasti veřejných zakázek. V současné době působí jako právník Státního fondu dopravní infrastruktury. Zároveň působí jako pedagog na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, katedra práva.

Jakub Cigler

Náhradník / závislá část
Vystudoval fakultu architektury ČVUT. Je autorem významných staveb nejen v České republice, ale i v zahraničí a držitel několika českých i mezinárodních ocenění. Je garantem Soutěžního zadání k záměru Správy železnic, státní organizace.

Marek Zděradička

Náhradník / závislá část
V roce 1999 ukončil studium na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, obor dopravní infrastruktura v území. V současné době je zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pro odbornou činnost a současně řídí sekci infrastruktury a krajiny.
Miroslav Penc

Miroslav Penc

Náhradník / závislá část
Absolvent Stavební fakulty ČVUT a v doktorském studijním programu Dopravní fakulty ČVUT pracuje dlouhodobě v Dopravním podniku hl. m. Prahy, kde má jako vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje na starosti správu, údržbu, opravy a rekonstrukce infrastruktury pro tramvajovou a nově se rozvíjející trolejbusovou dopravu.

Lukáš Tittl

Náhradník / závislá část
V roce 2015 dokončil Fakultu dopravní ČVUT v oboru dopravní systémy a technika. Věnuje se koncepci dopravy a udržitelné mobilitě. Zaměřuje se především na fungování dopravy jako služby pro cestující. Od roku 2013 pracoval v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, mezi jeho významné projekty patří například nový terminál Smíchov, úprava okolí Historické budovy Národního muzea, nebo sepsání Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice. Od roku 2019 se věnuje i výuce v oboru udržitelná mobilita na Fakultě dopravní ČVUT. Nyní se orientuje na přípravu vysokorychlostních tratí v České republice, od roku 2023 je vedoucím oddělení realizace vysokorychlostních tratí na Správě železnic.
Pavel Paidar

Pavel Paidar

Náhradník / závislá část
Po ukončení vysokoškolského studia na ČVUT v Praze nastoupil k soukromé stavební firmě, kde zastával různé funkce. Od roku 2003 je zaměstnán u Správy železnic, nejdříve na Stavební správě Plzeň a později na Stavební správě západ, kde se věnoval přípravě investičních akcí. Nyní u Správy železnic působí jako ředitel odboru přípravy staveb úseku modernizace dráhy na Generálním ředitelství Správy železnic, státní organizace.

Petr Vaníček

Náhradník / závislá část
Vystudoval obor Konstrukce a dopravní stavby na stavební fakultě ČVUT. Po studiích nastoupil v roce 2013 do projekční společnosti AF-CityPlan, kde se věnoval projektování a oceňování silničních staveb. Ve Správě železnic působí od roku 2015, a to se zaměřením na železniční stavby na území Prahy. Nejprve to bylo z pozice projektového manažera rekonstrukce trati z hlavního nádraží na Smíchov, následně jako vedoucí oddělení přípravy pražských staveb. Nyní zastává pozici náměstka ředitele Stavební správy západ pro techniku.