Jak Hlavní nádraží vnímá veřejnost

line

Abychom podrobně zjistili, co Hlavní nádraží znamená pro veřejnost, od května až do srpna 2022 jsme se s vámi setkali v rámci participačních aktivit a ptali se, jaký je váš vztah k území nádraží a jaký by Nový Hlavák měl být. Nyní vám přinášíme výsledky participace. Celkem se participačního procesu zúčastnilo přibližně 800 lidí, kteří formulovali hlavní nedostatky současného stavu území a zároveň představy o tom, jak by území mělo v budoucnu vypadat a čemu by mělo sloužit.

Vrchlického sady jsou podle respondentů především místem, kde lidé netráví větší množství času, a to především kvůli negativnímu vnímání místa, které je podle nich zanedbané. Zároveň však 83 % respondentů oceňuje zelenou plochu uprostřed města, z čehož vychází, že Vrchlického sady mají potenciál přilákat větší počet lidí. Aby byl park příjemnější, 93 % respondentů by uvítalo více laviček a další možnosti posezení. 89 % lidí si také přeje vytvoření venkovního prostoru pro čekání na vlak.

Odbavovací halu Hlavního nádraží téměř všichni respondenti využívají pro cesty vlakem nebo MHD a 38 % využívá zdejší obchody a nabízené služby. Veřejnost vyhlíží vytvoření příjemného prostoru čekání na vlak, 94 % oslovených zlepšení navigačního systému v hale a také rozšíření nabídky služeb, například v podobě zřízení jídelní zóny nebo doplnění veřejných toalet.Velké očekávání má veřejnost ke střeše odbavovací haly, která nyní slouží jako parkoviště. 91 % procent oslovených by na ní uvítalo zeleň a také klidnější zónu.

Kompletní výsledky participace s veřejností jsou součástí zadávací dokumentace soutěžního dialogu a tři finalisté s nimi ve svých návrzích pracují. Díky vám tak bude Nový Hlavák lepším místem, který bude sloužit nejen cestujícím ale i obyvatelům okolí nádraží. Pro kompletní výsledky participace, další informace o projektu a možnosti zapojení do něj sledujte náš web novyhlavak.com.