Zajímá Vás Nový Hlavák? Prohlédněte si záznamy veřejných prezentací a diskusí.

line

Vyhlášení Soutěžního dialogu (18. červen 2022)

Diskusní večer se zástupci vedení města, IPR, DPP, Správy železnic a dalšími představí detaily toho, co se chystá v rámci plánovaného soutěžního dialogu.

Přehrát video

Slavnostní vyhlášení vítěze Soutěžního dialogu (27. listopad 2023)

Soutěžní dialog se přiblížil ke konci vyhlášením vítěze. Po proslovech zadavatelů bylo vyhlášeno pořadí ve finální fázi soutěžního dialogu a nakonec, vítězný tým krátce odprezentoval svůj návrh.

Přehrát video

Prezentace vítězného návrhu pro veřejnost (28. listopad 2023)

Jak vypadá soutěžní návrh na podobu nového „Hlaváku“? Jak chtějí vítězové soutěžního dialogu docílit vytvoření příjemnějšího místa? Záznam představení vítězného návrhu veřejnosti za účasti autorského týmu a organizátorů procesu.

Prezentace procesu a vítězného návrhu pro českou komoru architektů (15.prosinec 2023)

Představení procesu soutěžního dialogu Nového Hlaváku jako i vítězného návrhu a následná diskuse s členy České komory architektů.

Přehrát video