Postupující architektonické týmy se sjely do Prahy​

line

Postupující architektonické týmy se sjely do Prahy

Pět vybraných architektonických týmů, které postoupily do dalšího kola soutěžního dialogu, přijalo pozvání zadavatelů na prohlídku řešeného území. Soutěžící ateliéry se během dvou dnů detailně seznámily s rozšířeným zadáním, podklady a průzkumy. Dvoudenní pražský pobyt vyvrcholil večer 7. října v CAMPu prezentací jednotlivých ateliérů a portfolií i pro veřejnost. Zcela nabitý velký sál a aktivní účast posluchačů v následné diskuzi opět potvrdila, že je revitalizace Hlavního nádraží a jeho okolí ostře sledovaným tématem.

Soutěžní architektonické týmy nyní zpracovávají koncepty, které budou prezentovat hodnotící komisi v prosinci 2022.

Hlavní nádraží a přilehlý park Vrchlického sady náleží k nejdůležitějším veřejným prostorům v Praze. S ohledem na komplexitu a požadavky zadání, se mezi postupující zařadily robustní multidisciplinární ateliéry s celosvětovým věhlasem. Zástupci jednotlivých ateliérů osobně představili své realizace a reference, které odrážejí jejich přístup k veřejnému prostoru, schopnost projektovat komplexní stavby a vytvořit prostor vhodný pro lidské měřítko.

Prezentující ateliéry, které byly vybrány mezi postupující na základě výběru metodiky přístupu a portfolia, byly tyto:

  • Konsorcium nizozemského ateliéru West 8 Urban Design and Landscape Architecture B.V., kteří se podíleli na návrhu centrálního nádraží v Rotterdamu a na vítězném soutěžním návrhu nového Hlavního nádraží v Brně a českého ateliéru Masák & Partner, kteří se podíleli na rekonstrukci Státní Opery Praha.
  • Henning Larsen Architects A/S, dánské studio světového měřítka, které prezentovalo případovou studii transformace Gdaňské loděnice, která se promění z post-industriálního brownfieldu na udržitelnou čtvrť.
  • Konsorcium Chybik + Kristof + Civitas ukázalo svou vizi a probíhající revitalizaci Mendlova náměstí v Brně, již ne jako nevstřícného dopravního uzlu, ale jako místa vhodného k setkáním.
  • Denverské studio Civitas svou realizací North Carolina Museum of Art přiblížilo širokému publiku, jak lze ve veřejně důležité instituci popojit krajinářství a krajinu koncepčně propojit se stavbou samotnou.
  • Konsorcium španělského architektonického studia Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. a české pobočky OCA architects španělského architektonického ateliéru OCA Arquitectos Barcelona představilo svou realizaci revitalizace tržnice Santa Catarina v Barceloně. Z místa s pochybnou pověstí se jim podařilo vytvořit unikátní destinaci a zvelebit tím i místa, která nebyla přímo dotčena stavbou.
  • Konsorcium českého architektonického ateliéru re:architekti, italského architektonického studia baukuh studio associato a italského architektonického studia Yellow Office di Francesca Benedetto prezentovalo realizaci neapolského Domu paměti, který v sobě spojuje respekt k místním stylů, význam kulturní instituce a nové technologické postupy. re:architekti se během své prezentace věnovali významu dopravních a inženýrských staveb jako samozřejmého rozšíření veřejných prostranství města.

Celou prezentaci si můžete pustit zde:  https://www.facebook.com/camppraha/videos/883869489250842